poniedziałek, 17 lipca 2017

* * *

Obce owce
manowce
być z nimi chcę